Szkolenia dla kadry naukowo – dydaktycznej Uniwersytetu Opolskiego.

Szkolenia dla kadry nauko – dydaktycznej mają na celu podniesienie kompetencji dydaktycznych, informatycznych i językowych pod kątem ich wykorzystania w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Każdy uczestnik szkolenia weźmie udział w wybranych szkoleniach. 

REKRUTACJA: od 23.04.2018r. do 31.05.2018r.

 

Prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych – Regulamin, Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie Uczestnika Projektu (bez daty) – do Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego.

WYKORZYSTANIE KOMPETENCJI w trakcie zajęć ze studentami

Wszyscy pracownicy biorący udział w szkoleniach dla kadry naukowo-dydaktycznej są zobowiązani do wykorzystania pozyskanych kompetencji w trakcie prowadzonych zajęć ze studentami w wymiarze min. 1 semestru (rozpoczętego po zakończeniu uzyskania wsparcia).

Wykorzystanie kompetencji może zostać udokumentowane poprzez np.:

 • przedstawienie zaktualizowanej karty przedmiotu, uwzględniającej treści ze szkolenia,
 • przedstawienie arkusza hospitacji zajęć, który potwierdzi wykorzystanie kompetencji,
 • złożenie oświadczenia (potwierdzonego przez Przełożonego) – wzór oświadczenia znajdą Państwo poniżej w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy oo kontakt z pracownikami AIP UO.

Listy uczestników szkoleń

Listy przyjętych uczestników znajdują się w zakładkach rozwijalnych poniżej.

 

 

SZKOLENIA GRUPOWE

Przykładowe szkolenia w podziale na moduły:

 

I. Moduł- Kompetencje dydaktyczne:


Szkolenia krajowe:

 • Design thinking w dydaktyce akademickiej
 • Dydaktyka nowoczesnych technik laboratoryjnych w biologii molekularnej, inżynierii genetycznej i hodowli komórek eukariotycznych
 • Grywalizacja w DA (gamifikacja i narzędzia IT)
 • Kurs umiejętności tutorskich dla nauczycieli akademickich
 • Kurs specjalistycznych umiejętności dydaktycznych dla nauczycieli akademickich (Skuteczne metody pracy z dorosłymi z niepełną sprawnością)

Szkolenia zagraniczne:

 • Trainer development in English teaching for academics

II. Moduł- Umiejętności informatyczne:


Szkolenia krajowe:

 • Analiza danych i biologiczne bazy danych w DA
 • Wykorzystanie profesjonalnych baz danych jako narzędzia DA
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na odległość z wykorzystaniem platform e-learningowych

III. Moduł- Kompetencje w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym:


Szkolenia krajowe:

 • J. Angielski (kurs od poziomu B1 do C1)
 • J. Angielski (kurs od poziomu B2 do C1)
 • J. Angielski (wstępny poziom C1)

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY MODUŁEM:

Joanna Kostuś

Kierownik Projektu

Izabela Kajstura

Specjalista ds. rozliczeń


   KONTAKT

+48 77 452 74 67

+48 77 452 74 57

Sylwia Mateja

Specjalista ds. szkoleń