NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

Moduł nowych programów kształcenia: Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Instytut Politologii, Wydział Filologiczny, Wydział Sztuki.

SZKOLENIA DLA STUDENTÓW

Moduł podnoszenia kompetencji – szkolenia dla studentów.

PROGRAMY STAŻOWE DLA STUDENTÓW

Moduł programów stażowych.

SZKOLENIA DLA KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ

Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego – podniesienie kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej.

SZKOLENIA DLA KADRY KIEROWNICZEJ I ADMINISTRACYJNEJ

Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego – podniesienie kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej.

NARZĘDZIE INFORMATYCZNE

Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego – narzędzie informatyczne.