Uruchomienie nowego kierunku studiów na Wydziale Filologicznym – Master of Liberal Arts.

Master of Liberal Arts to nowy na Uniwersytecie Opolskim, holistyczny i interdyscyplinarny program studiów humanistycznych z elementami nauk społecznych, prawnych i sztuki. Celem jest wyposażenie studentów w kompetencje umożliwiające pracę na odpowiedzialnych, kreatywnych stanowiskach w wielu branżach. Jest odpowiedzią na wąską specjalizację w ramach studiów typu STEM (science, technology, engineering and math), które często nie uwzględniają czynnika ludzkiego i społecznego ani krytycznego podejścia do technologii. Studia prowadzone będą w całości w j.angielskim a od klasycznych Master of Liberal Arts różni ich wybór mocno sprofilowanych specjalności: graphic design and visual communication; digital media studies; applied gender studies; cultural industries; public communication; cross-cultural business communication.
Przedmiotem studiów są najważniejsze zagadnienia współczesnego świata ludzi: nierówności społeczne, migracje, propaganda i kreowanie dyskursu, tożsamości i algorytmy w mediach cyfrowych, międzykulturowe relacje w biznesie, nacjonalizmy i ksenofobie.

Kierunek studiów skierowany jest zarówno do studentów z Polski jak i cudzoziemców.

Typ studiów: magisterskie (II stopnia)