Moduł podnoszenia kompetencji zawodowych u studentów Uniwersytetu Opolskiego.

Zadanie ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych u studentów oraz kompleksowe przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Odpowiada na zapotrzebowanie przedsiębiorców z Województwa Opolskiego.

W ramach zadania realizowane będą 4 etapy:

I. Bilans kompetencji (na początek i koniec).
II. Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji.
III. Zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w ramach zespołów projektowych.
IV. Uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z przedsiębiorcami, zwiększających zaangażowanie pracodawców w realizację programów kształcenia, służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy (instruktaże przystanowiskowe).

Moduł skierowany do studentów z kierunków:


Instytut Matematyki i Informatyki:

 • Informatyka

Wydział Filologiczny:

 • English Philology
 • Filologia
 • Język biznesu
 • Języki obce w sektorze usług

Wydział Przyrodniczo-Techniczny:

 • Biotechnologia
 • Biotechnologia Medyczna
 • Rolnictwo
 • Odnawialne Źródła Energii
 • Edukacja Techniczno- Informatyczna

Wydział Prawa i Administracji:

 • Prawo
 • Administracja

Wydział Ekonomiczny:

 • Gospodarka Przestrzenna
 • Logistyka
 • Zarządzanie

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY MODUŁEM:

Joanna Kostuś

Kierownik Projektu

Izabela Kajstura

Specjalista ds. rozliczeń


   KONTAKT

+48 77 442 35 11

+48 77 452 35 39

Agnieszka Wójcik - Musiał

Specjalista ds. administracyjnych

Sylwia Mateja

Specjalista ds. szkoleń